Asko CW4924 Cooker Hood bruksanvisning

Användarhandboken för enheten Asko CW4924 Cooker Hood

Asko CW4924 Cooker Hood bruksanvisning

Extrakt av innehållet

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 1

Skötsel och rengöringBruksanvisningRengöring av fettfilterByte av kolfilterFettfiltren ska rengöras vid indikation i displayen eller minst varannan månad.Kolfiltren ska bytas minst var tredje månad, vidnormal användning av fläkten.FläktkåpaVägg och takhängdCW4624, CW4924, CW4944, CW4664, CW4964, CI4964Kära kund,1. Öppna luckan genom attlyfta upp fläktkåpans lucka(samma princip gäller för takhängda fläktar). För modellermed automatisk lucköppning:starta först fläkten (luck

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 2

1AnvändafläktenStarta fläkten några minuter innan matlagningenbörjar2• Tryck på plusknappen för att starta fläkten och ställa inlämpligt effektläge. (1-4, där 4 är intensivläge)3Ställ in intensivläge vid behov• Tryck på plusknappen till läge fyra. Efter 10 minuter återgår fläktentill läge 3.4Ställ in timer vid behov• Om du vill att fläkten stängs av efter en viss tid, som du självbestämmer, kan du ställa in timern. Se andra sidan för instrukton.Efter avslutad m

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 3

DKNORetten til ændringer forbeholdes.Retten til endringer forbeholdes.DanskSEGBFRRätten till ändringar förbehålles.We reserve the right to make changes.Nous nous réservons le droit d'apporter des modificationsNorskSvenskaLoftshøjdeDen mindste anbefalede loftshøjde er 240 cm.TakhøydeMinste anbefalte takhøyde er 240 cm.TakhöjdMinsta rekommenderade takhöjd är 240 cm.Afstand mellem kogeplade og emfangMellem kogepladens overflade og emfangetslaveste del skal der mindst være:• 55 cm ve

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 4

EnglishFrançaisCeiling heightThe minimum recommended ceiling height is240 cm.Hauteur sous plafondLa hauteur minimale sous plafondrecommandée est de 240 cm.Distance between cooker and cooker hoodBetween the top of the hob and the lowest partof the cooker hood there must be at least:• 55 cm for electric cookers• 65 cm for gas cookers.Distance entre la cuisinière et la hotteEntre le haut de la plaque de cuisson et la partiela plus basse de la hotte il doit y avoir au moins :• 55 cm pour le

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 5

DanskSvenskaNorskEmfanget kan installeres på en af følgendemåder:• Recirkulation af indendørsluft (A)• Aftræk til udendørsluft (B)Ventilatoren kan installeres på følgendemåter:• Sirkulerende inneluft (A)• Utslipp til uteluft (B)Fläktkåpan kan installeras på något avföljande sätt:• Cirkulerande inomhusluft (A)• Evakuering till uteluft (B)BEMÆRK!Slut ikke emfangets udsugning til sammekanal, som bruges til cirkulation af varm lufteller udsugning af røg fra andet udstyr.

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 6

Dansk1. Marker de fire skruehuller i loftet vedhjælp af motordelen2. Monter aftræksslangen påemhættemotoren3. Kontroller, at aftræksslangen sidderkorrekt i sporet, og at spjældet påkontraventilen kan bevæges frit.BEMÆRK: Kontroller at emfangetskontakt er trukket frem og at den ikkesidder i klemme.4. Monter aftræksslangen fra emfanget påaftrækskanalen i loftet.5. Slut emfangets stik til en eksisterendestikkontakt.6. Monter motordelen i loftet. Skru de treskruer næsten helt i, og inds

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 7

Dansk1. Monter den øverste skorstensdel påmotordelen med 4 skruer2. Før forsigtig den nederste teleskopdel opover den øverste teleskopdel. Løsn to afskruerne til den øverste teleskopdel, oglad den nederste teleskopdel hvile pådisse.English1. Screw the upper chimney section to themotor unit with 4 screws.2. Push the lower chimney section carefullyover the uppermost.DanskSkub emhætten op til den ønskede højde, ogskru den fast med fire skruer.EnglishPush the cooker hood carefully up to th

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 8

DANOSVENFREmhætten må ikke være koblet til strøm under installationenVentilatoren må ikke være tilkoplet strøm ved installeringFläkten ska vara strömlös vid anslutning.The cooker hood should not be connected to electricity during installationLa hotte ne doit pas être raccordée à l'électricité lors de l'installationDansk1. Sørg for, at emhætten ikke er sluttet tilstrømforsyningen, inden du forbinderledningerne mellem motorenhed ogemhætte i henhold til nedenståendevejledning.2.

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 9

DANOSVENFRInstallation af vægmonteret emhætteMontering av vegghengt ventilatorInstallation av vägghängd fläktFor installation of wall-mounted fanLa hotte ne doit pas être raccordée à l'électricité lors de l'installationDansk1. Tegn en lodret streg på væggen framidten af komfuret eller kogepladen.2. Placer holderen (F) på væggen, så denlodrette streg er nøjagtig i midten af den.3. Marker monteringshullernes placering påvæggen. Bor monteringshullerne, og skruholderen fast på væ

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 10

Dansk1. Placer holderen (E) på den lodrette streg,65 mm under den markerede overkant afden øverste beskyttelsesplade (C).2. Marker monteringshullernes placering påvæggen. Bor monteringshullerne, og skruholderen fast på væggen.3. Ved recirkulation monteres studsen her(D).4. Slut emhætten til strømforsyningen.5. Placer beskyttelsespladerne (B+C) påemhætten. Skru dem fast på holderen.English1. Position the bracket (E) for attaching thecover plate (C) on the vertical line, 65 mmbelow the

Innehåll sammanfattning på sidan nej. 11

CW4624/CW4924CW4944CW4664/CW4964/CI4964

LÄMNA EN KOMMENTAR